Tellimistingimused

TELLIMISTINGIMUSED

Ostu sooritamiseks tuleb valitud kaubad lisada ostukorvi ning seejärel ostu eest tasuda kas makseliidese abil või siis pangaülekandega. Tellimuste vastuvõtmine toimub ainult e-poe kaudu.

1. KEHTIVUS

Tingimused kehtivad PotiTomat OÜ (edaspidi „Müüja”), reg. kood 14531497,  aadressil www.potitomat.ee olevas internetipoes tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping”), mis sõlmitakse müüja ja kaupa telliva füüsilise isiku (edaspidi „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 10.03.2021.a.

2. LEPINGU JÕUSTUMINE

Tellija tellimus loetakse üldjuhul tellitud kauba ostu-müügi lepinguks. Müüja nõustub  tellimusega, kui ta väljastab tellijale arve ja tellija tasub vastavalt väljastatud arvele. Juhul, kui tellija ei ole tellimuse eest tasunud 3 päeva jooksul peale tellimuse esitamist, lõpeb tellimus 3 päeva pärast. Müüja nõustub sõlmima Lepingu üksnes täisealise füüsilise isikuga.

3. TELLIMUSE TÄITMISE TÄHTAEG

Müüja täidab tellimuse (toimetab kauba kohale või teeb kättesaadavaks Müüja asukohas) hiljemalt 14 päeva jooksul esitatud arve eest tasumist, kuid arvesse võetakse aastaaegade vaheldumist. Tellitud tooted toimetab Müüja Tellijale kätte hiljemalt ajaks, kui on vastaval aastal looduslikke tingimusi arvestades kõige õigem aeg neid istutada. Hilisemast tarneajast teavitab Müüja ostjat esimesel võimalusel. Ettetellitava kauba tarneaeg on vastavalt konkreetse kauba saadavusele.

Tomatitaimede kättesaamine või kättetoimetamine toimub maikuu teisel ja kolmandal nädalal, kui ei lepita kokku teisiti.

Ise järeletulemisega tellimused komplekteerime tellimisel teatatud kuupäevaks. Kui Ostja soovib tellimusele järele tulla tellimisega päeval või teatab järeletulemise aja samal päeval või eelmisel päeval pärast 19:00, siis lisandub kiirtellimuse tasu 15€. 

4. ASENDUSTOOTED JA ASENDAMINE

Müüjal on õigus vajadusel asendada ostetud taimed samaväärsetega või sarnastega eeldusel, et asenduseks pakutud taimede koguhind ei ole väiksem kui asendatavate taimede koguhind. Müüja pakub asenduseks võimalikult sarnased (kõrgus, viljade värvus, viljakus) või paremad taimed.

5. HIND JA MAKSEVIISID

www.potitomat.ee olevad hinnad on eurodes ja ei sisalda kehtivat käibemaksu, kuna Müüja ei ole käibemaksukohustuslane.

Kasutame maksete töötlemisel rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte Paysera teenuseid: tasuda saab Eesti internetipankade kaudu (Swedbank, SEB, LHV, Coop, Luminor, Citadele, Coop) ja samuti Webmoney ning Paysera kontode abil.

Everypay liidese puhul kasutame EveryPay AS teenuseid. 

PotiTomat OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed vastavalt valitud makseviisile volitatud töötlejatele Payserale, Maksekeskus AS-ile või EveryPay AS-ile.

6. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

Müüja on kohustatud tellitud kaupa kätte toimetama üksnes mandri-Eestis. Saartele ja välisriikidesse on tarnekulud ja tarnevõimalused kokkuleppelised.

Tellitud kaubad edastatakse Tellijale kasutades kullerteenust (Itella Smartkuller, DPD, Raider Trans) või toimetame kauba ise kohale. Tellitud kaupadele on võimalik eelneval kokkuleppel ise järele tulla Jaama 17, Käru alevik, Türi vald, Järvamaa. 

Ostja poolt soovitud kohaletoimetamise aeg ja päev on soovituslik ning selle võimalikkus sõltub kullerite veograafikust.

Kauba väljastamine Müüja aadressil on tasuta. Mandri-Eestis on transporditasu 15€

7. TELLIJA ÕIGUS TELLIMUSEST TAGANEDA

Tellijal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale. Lepingust taganemiseks peab Tellija tegema Müüjale vastavasisulise avalduse ning tagastama seejärel Müüjale tellitud kauba. Lepingust taganemiseks loetakse ka tellitud kauba tagastamine müüjale nimetatud tähtaja jooksul. Müüja ei kanna lepingust taganemisel tellitud kauba transpordikulu müüjalt tellijani.

Tellijal ei ole õigust taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust, kui:

tellitud kaup kasvatati arvestades Tellija isiklikke vajadusi või Tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt;

tellitud kaupa ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;

Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud. Kui tagastamisele kuuluv asi on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.

8. JUHEND LEPINGUST TAGANEMISEKS NING KAUBA TAGASTAMISEKS

Kauba tagastamine toimub peale avalduse saamist e-postile ingmar@potitomat.ee ja seejärel annab Müüja edasised juhised.

9. MÜÜJA ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Müüja vastava kauba varud on ammendunud. Sama kehtib juhul, kui tellimuse on esitanud isik, kellel ei olnud selleks käesolevate tingimuste kohaselt õigust.

10. RAHA TAGASTAMINE LEPINGUST TAGANEMISEL

Müüja tagastab Tellijale tagasi saadetud kauba eest tasutud hinna viivitamata, hiljemalt aga 30 päeva jooksul ostu-müügilepingust taganemisest alates Tellija osundatud pangaarvele. Tagastamisele ei kuulu tasu transporditeenuse eest.

Tagastatava kauba hinnast kuulub mahaarvestamisele kasu, mida Tellija on saanud kauba kasutamisest või kasutamise võimalusest (=võrreldava kauba rendi hind vabal turul).

11. GARANTIITINGIMUSED

Müüja annab tellitud taimele kuni 2 aastase kasvugarantii eeldusel, et taime eest on hoolitsetud õigesti. Kasvugarantii ei laiene külmaõrnadele taimedele, üheaastastele taimedele, seemnetele jms. Kasvugarantii ei kehti juhul, kui Tellija on tellitud taimede eest valesti hoolitsenud.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on Tellijal kasvugarantiist tulenevalt järgmised õigused: Tellijal on õigus nõuda omal valikult kas puudusega taime vahetamist samasuguse puudusteta uue taime vastu.  Kasvugarantii ei anna Tellijale õigust nõuda tagasi raha tellitud taime eest. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest, hooldamisest või tavapärasest kulumisest.

Garantii kehtib igal juhul ainult koos ostuarvega.

12. OMANDIRESERVATSIOON

Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Müüja omand.

13. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Müüjal on õigus koguda Tellija poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. Müüjal on õigus Tellija igasuguse makseviivituse korral edastada Tellija isikuandmeid kolmandale isikule avaldamiseks maksehäirete registris. Müüjal on õigus avaldada Tellija isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik Lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale ning kohtule. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

14. VASTUTUSE PIIRANG

Müüja vastutab tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumisega Tellijale põhjustatud kahju eest üksnes juhul, kui kahju põhjustas Müüja tahtlus või raske hooletus või kui sellega kahjustati Tellija tervist või põhjustati Tellija surm. Käesolev ei piira seadusest tulenevat tootja vastutust.

15. LÕPPSÄTTED

Käesolevatele tellimistingimustele ning Müüja ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

16. KONTAKTANDMED

PotiTomat OÜ, reg kood 14531497

Jaama 17, Käru alevik, Türi vald, Järvamaa

79201 Järvamaa

Tellimine toimub ainult e-poes potitomat.ee. Klienditoe telefon 5094046, Ingmar Pappel.

E-post: ingmar@potitomat.ee

kodulehekülg: www.potitomat.ee

Tomatitaimed Teie kasvuhoonesse, terrassile või aeda. Turvalised maksed internetipangas. Palju erinevaid ja põnevaid sorte laiast maailmast.